Hãy truy cập sớm tính năng Nhiệm vụ để hoàn thành mọi việc cần làm.

Tìm hiểu thêm

Tải xuống

Để truy cập ghi chú từ mọi nơi, hãy tải ứng dụng Evernote trên tất cả thiết bị của bạn.