Evernote + Slack

Ảnh chụp màn hình cho thấy tiện ích tích hợp Evernote với Slack

Chia sẻ thông tin thuận tiện hơn và trao đổi thông tin rõ ràng hơn.

Kết nối với Slack Trao đổi với nhóm bán hàng

Ảnh chụp màn hình cho thấy tiện ích tích hợp Evernote với Slack

Trao đổi thông tin dễ dàng hơn

Thông tin liên lạc là chìa khóa mở lối thành công cho cả nhóm. Khi tích hợp Evernote vào Slack, bạn có thể đa dạng hóa nội dung trao đổi và dễ dàng biến nội dung trao đổi thành hành động hơn bằng cách thêm thông tin từ Evernote mà không cần thoát khỏi Slack.

Tính năng nổi bật

VỪA TRAO ĐỔI, VỪA LÀM VIỆC

Tìm kiếm và chia sẻ ghi chú tạo trong Evernote trên Slack mà không cần phải rời khỏi cuộc trao đổi.

NỘI DUNG TRAO ĐỔI LUÔN TRONG TẦM TAY BẠN

Nội dung trao đổi có giá trị và quyết định được đưa ra trên Slack sẽ nhanh chóng được lưu vào Evernote để tham khảo và tìm kiếm về sau.

TỰ MÌNH TẠO GHI CHÚ

Đặt lời nhắc, tạo nhiệm vụ hoặc đơn giản là ghi lại ý tưởng vào Evernote trong khi bạn đang trao đổi trên Slack.

Sự kết hợp hoàn hảo

Bạn làm việc trên Evernote và trao đổi trên Slack. Giờ đây, bạn có thể tăng năng suất và hiệu quả làm việc bằng cách kết hợp hai tính năng chính của quy trình làm việc nhóm và quy trình làm việc cá nhân với nhau.

Nâng cấp lên Evernote Teams

Hãy trao đổi với nhóm bán hàng của chúng tôi để biết cách tận dụng tiện ích tích hợp này.